Elektronická časomiera

05.10.2014 21:06

Zakúpili sme profesionálnu časomieru ktorú budeme používať na našich agility akciách. Ďakujem našej klubovej členke že nám poskytla finančné prostriedky.