Kde nás nájdete ?

 

Tu je mapka na ktorej je vyznačené miesto kde sa naše cvičisko nachádza.

Popis cesty: ak idete smerom do Rače- z Račianskej za železničnou stanicou Vinohrady do ľava, ak idete smerom z Rače pred železničnou stanicou Vinohrady do prava cez električkovú trať k depu DPB Bratislava, potom cez električkové kolajnice do ľava, po hlavnej ceste stále rovno po Jurskej ulici. Prvá odboočka do prava (Horská ulica) neodbočujte ! Pokračujete stále rovno a za veľkou betónovou budovou doprava a stále rovno hore. Po pravej strane oplotený pozemok a TO SME MY :-)